Điều lệ Trường CĐN DL Cần Thơ

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 1341/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI và Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khoá XII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khoá XI

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Last Updated (Tuesday, 22 July 2014 15:26)

Read more...

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 869/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội khoá XIII;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI và Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khoá XII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khoá XI

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg  ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Last Updated (Tuesday, 22 July 2014 15:05)

Read more...

 

Thông Báo Tuyển Sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2014 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ thông báo tuyển sinh năm 2014 với các nội dung như sau:

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ thông báo tuyển sinh năm 2014 với các nội dung như sau:

I. Trình độ Cao đẳng nghề

- Đối tượng: học sinh Tốt nghiệp THPT; thời gian thực học 3 năm.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương các nghề:

1. Hướng dẫn du lịch

2. Quản trị nhà hàng

3. Quản trị khách sạn

4. Quản trị lữ hành

-  Học phí: 2.600.000 đ/ 1 học kỳ (520.000 đồng/tháng)

II. Trình độ Trung cấp nghề

- Đối tượng: học sinh Tốt nghiệp THPT, thời gian thực học 2 năm; học sinh tốt nghiệp THCS, học hết lớp 10, lớp 11 hoặc hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT, thời gian thực học 2,5-3 năm

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển điểm học bạ các môn học THCS hoặc THPT tùy theo đối tượng đối với các nghề:

1. Hướng dẫn du lịch

2. Nghiệp vụ lễ tân

3. Nghiệp vụ nhà hàng

- Học phí: 2.275.000 đồng/1 học kỳ (450.000 đồng/tháng)

Attachments:
Download this file (1A.pdf)1A.pdf356 Kb
Download this file (1B.pdf)1B.pdf542 Kb

Last Updated (Tuesday, 22 July 2014 15:24)

Read more...

 

Thông báo chiêu sinh ngắn hạn

Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ thường xuyên chiêu sinh các lớp nghiệp vụ du lịch như sau:

1. Nghiệp vụ Quản lý Nhà hàng Khách sạn

 • Thời gian học: 7 tuần (160 tiết)
 • Học phí: 2.800.000 đồng

2. Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn

 • Thời gian học: 8 tuần (230 tiết)
 • Học phí: 1.500.000 đồng

3. Nghiệp vụ Kỹ thuật Phục vụ Nhà Hàng

 • Thời gian học: 8 tuần (230 tiết)
 • Học phí: 1.800.000 đồng

4. Nghiệp vụ Kỹ thuật Phục vụ Lưu trú (Buồng/ Phòng)

Last Updated (Friday, 02 March 2012 00:26)

Read more...

 

Video hướng dẫn Nghiệp vụ Buồng (HK)

Trong 3 ngày từ 17-19/7/2006, Công ty nghe nhìn Hà Nội đã quay phim giới thiệu nghiệp vụ Buồng với sự hợp tác và hỗ trợ của Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội...

Last Updated (Sunday, 21 October 2012 17:48)

Read more...

 

Tin được đọc nhiều

Tin mới nhất

 • 13 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam
 • Biểu tượng Du lịch Việt Nam 2012
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT)
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật Cần Thơ
 • Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ
Đăng nhậpLượt truy cập từ 20/09/2012
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday976
IP:: 54.242.112.71
 , 
07/23/14 16:51:21
Bình chọn
Bạn biết được trang web này từ đâu?